Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat 

Általános tájékoztatás 

Tisztelt olvasó, Ön a Medina Egészség Centrum egészségügyi szolgáltatásairól a honlap, és a jogi  nyilatkozat elolvasásával részletes tájékoztatást kap. A www.medinacentrum.hu weboldalt (a  továbbiakban: weboldal) az Instant web solution üzemelteti, a Medina-Vital Kft megbízásából. (a  továbbiakban: Szolgáltató). Ezen tájékoztató elolvasásával Ön az ismertetett feltételekhez  hozzájárul, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással  elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. 

 

  • Szerzői jogok 

 

A weboldalon megjelenő információk jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden  egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. 

A Szolgáltató engedélye nélkül felhasználható, ha az információ: 

  • a www.medinacentrum.hu weboldal forrás megjelölésével és azon a linken keresztüli  hivatkozással jelenik meg 
  • saját, személyes használatra történő felhasználás körében 

 

  • A weboldal tartalma 

 

A másodlagosan közölt információért (a forrás megjelölésével), a szolgáltató nem vállal  felelősséget, ugyan ez vonatkozik az információ aktualizálására is. Tájékoztatást a közölt anyag  dátuma is biztosít. A weboldalon minden információ tájékoztató jellegű. 

 

  • Kapcsolódó honlapok 

 

A weboldal tartalmazhat linkeket is

A rendszerhibákért, és kimaradásokért é az ebből eredő károkért a szolgáltató nem vállal  felelősséget. Ugyan csak nem válla felelősséget a linkek használata, ill. a honlapra hivatkozta  történő közlésekért, kivéve a szolgáltató által jegyzett információkért. 

 

  • Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata 

 

A Szolgáltató személyes adatok kezelése során a 2011 évi CXII. rvény rendelkezésein alapul.  

A Szolgáltató csak önkéntesen átadott adatokat rögzít. Személyes adatai a Szolgáltató  adatbázisába kerülnek. 

Az adatbázis alapján levélben (postai, vagy elektronikus_), illetve telefonon akciókról,  rendezvényekről tájékoztatást ad, ill. promóciós hírlevelet küldhet a szolgáltató. A személyes  adatok tulajdonosának kérésére a rá vonatkozó adatokat a szolgáltató módosítja, vagy törli.  

A szolgáltató fenntartja a jogot , hogy a honlapján sütiket, ill. cookiekat helyezzen el. 

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi  szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes  kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

  • A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása 

 

A szolgáltató a felhasználóknak lehetőséget biztosít a hírlevélre történő feliratkozásra. A tájékoztató nem pótolja az egészségügyi (orvosi) szakemberekkel történő konzultációt. A konzultáció lehetőségéről a „kapcsolat” ablakon tájékozódhat. 

A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját  hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit  („Jogi nyilatkozat weboldal tartalmáról”).

MEDINA CENTRUM

Adjon ajándékba egészséget!

Ajándékutalvány